HJEM

Brogaard ....

    - ifølge oplysninger fra den gamle Vorgod bog - Vorgod Sogn 1926 og Videbæk bogen 1974.

 
Videbæk ses først omtalt i 1500 tallet. Byen opstod omkring en lille bæk med Vidier, - en slags pil, hvorved byen  fik navnet Vidie-bæk.
 1801 var der 7 gårde og et hus i Videbæk. 1651, 1664, 1688 var der 1 hel gård og 6 halvgårde, som hører under Brejninggaard, indtil engang i  1700 tallet da   gårdene  blev selveje.

 Sandbækhus lå på vestsiden af en lille bæk.
 På østsiden langs bækken, blev der bygget 3 gårde, Bjerrebogaard - Midtgaard - Brogaard i lige linje, med Midtgaard i midten, - deraf  navnet.

 Østergaard og Fruergaard ligger ved Kongevejen lidt øst for byen.

 Prindalsgaard lå på Prindalsvej, som gik hel ud til Herning landevej, indtil Uniterm kedelfabrik blev bygget i 1968.

 Bjerrebogaard anno 1611, fik navnet, da Niels Andersen fra Bjerrebo i Sædding, kom til gården i 1854.

 Midtgaard anno 1651, fik navnet, fordi den ligger i midten af de 3 gårde.

 Brogaard anno 1651, fik navnet, da den lå ved broen, som førte over bækken.

  Ejere af Brogaard.
 1835 Lars Poulsen og Mariane Jacobsdatter fra Skærbæk. Han døde året efter - 1836.
 1837 Mariane Jacobsdatter og Niels Andersen, Bøvl. Hun døde samme år - 1837.
 1838 Niels Bøvl og Anne Johanne Sørensdatter fra Nørager. Hun døde 1875 og han i 1882.
            Datteren Maren Brandgaard Nielsen *1842, gift 1863 med Christen Jensen *1839 i Haugaard i Barde.
 1865 Christen Jensen og Maren Bøvl arver hendes fødehjem, Brogaard. Han døde 1894 og hun 1924.
 1901 Sønnen Jens Jensen *1871 og Elsine Anine Andersen *1875, arver gården. Hun døde 1944 og han 1959.
 1936 Sønnen Niels  Jensen 1869 - 1954, overtager gården, som han ejede til den 1970 blev solgt til kommunen.
           Den samme slægt har boet på gården i over 250 år.

 Flere gårde er udstykket fra Brogaard, bl. a. Kjærgård nord for Videbæk, 1901, til Chresten *1876 og Maren *1879.
 Christen Jensen *1839 havde mange børn, som blev betydelige mennesker på egnen. Det samme gælder også  Jens Jensen og hans børn.
 Jensen familien har i det hele taget været til stor betydning for vor by og egn.

Hans Langsig Jensen