HJEM INFORMATION HISTORIE LANDKORT BILLEDER OPSLAGSTAVLE SLÆGTS HISTORIE KIRKER FOLK OG GÅRDE VIDEBÆK OPSTÅR


Hvad ligger der bag de personlige gade- og vejnavne i omegnens byer.
 

C. P. Madsensvej
Videbæk

efter C P Madsen, 1877 - 1956. Købmand i Videbæk, 1900 - 1952, i ejendommen Bredgade 29.
Chr. Hansensvej
Videbæk
efter Chr. Carl Hansen, 1901 - 1974, som startede Videbæk Maskinfabrik 1944, Nørregade 25, Videbæk.
Chr. Ågårdsvej
Videbæk
efter Chr. Ågård Madsen, ejer af Midtgaard, 1901 - 1994.
Dyrvigsvej
Videbæk
efter Jens Dyrvig, bogholder i "Vorgod - Nr. Vium Kommune og Omegns Spare- og Lånekasse", 1905 - 1931. Boede på Dyrvigsvej 3 i Videbæk.   Sparekassens kontor blev oprettet i Videbæk i 1877.
Fra 1899 var lokalerne på Afholdshotellet, og fra 1918, i ejendommen Bredgade 23.
Eluf Nielsens Vej
Videbæk
efter murermester Eluf Nielsen i Videbæk, 1902 - 1995. Var murermester i Videbæk 1917 -1927.
Fischersvej
Videbæk
efter Oskar Fischer Simonsen, læge i Videbæk, 1922 - 1949. Boede på Gl. Kongevej 17 i Videbæk.
Gl. Kongevej / Kongevejen efter kong Frederik 2, som i slutningen af 1500-tallet etablerede en særlig kongevej fra Hansborg Slot i Haderslev til Koldinghus, beregnet til kongen og hans folk. Blev ført videre tværs over Jylland, gennem Vorgod - Videbæk, til Brejning.
Henning Larsens Vej
Videbæk
efter arkitekt Henning Larsen, født på Opsund skole i 1925. Har tegnet Kunstpavillonen i Videbæk.
Hülkesvej
Videbæk
efter Franz Otto Karl Hülke, karetmager. Født 1874 i Køningsberg, Rusland. Flyttede til Videbæk 1921 og boede på Hülhesvej 4 til sin død i 1950.
N. C. Madsensvej
Videbæk
efter N. C. Madsen, 1898 - 1975, som startede Videbæk højtalerfabrik i 1933, og var direktør til 1961.
Pallesvej
Videbæk
efter Palle Lauridsen, 1876 - 1943. Landmand med ejendommen, som lå på hjørnet af Dalsvinget og Gl. Kongevej.
Prindalsvej
Videbæk
efter Gården Prindal, som blev opført af I. Ibsen. Gården blev nedrevet af Henning Andersen, Uniterm, hvor Vestas ligger i dag.
Westergaardsvej
Videbæk
efter Kroejer Chr. Westergaard, fik kroen navnet "Westergaards Hotel", som han ejede fra 1895 til sin død i 1927.
Hunnerupvej
Barde
efter Martin Hunnerup, som opførte en systue på stedet.
Hustedvej
Barde
efter landmand Hans Husted, som havde ejendommen Vorgodvej 21, i Barde. Området ved Hustedvej er udstykket fra denne ejendom.
Jens Iversensvej
Barde
efter tømmermester Jens Iversen, Barde, født 1935. Han startede værksted i 1957, ved hovedvejen over for Bardegaard hvor han er født. I 1962 byggede han stor tømmer virksomhed og bolig på vejen som fik navn efter ham. Har opført mange huse i området.
Elmholdtvej
Rimmerhus
efter tømmermester Johannes Elmholt, som havde ejendom på Abildtrupvej nr 10.
Hammelsvangsvej
Rimmerhus
efter gårdejer Erik Hammelsvang, ejer af gården, Hammelsvangsvej 1, i Rimmerhus.
Peter Bangs Vej
Fjelstervang
efter gårdejer og vognmand Peter Bang, Fjelstervang, 1902 - 1985.
Blichersgade
Troldhede
efter præst i Thorning og digter, Steen Steensen Blicher, 1782 - 1848.
Dalgasgade
Troldhede
efter hedens opdyrker, Erico Mylius Dalgas, 1828 - 1894.
Thyrasvej
Troldhede
efter Åge Meyer Benedictsen 1866 - 1987, - sin søster, - Thyra.
Aakjærsvej
Troldhede
efter digteren, Jeppe Aakjær.
Blåbjergvej
Ahle
efter Jens Blåbjerg Jørgensen, gårdejer i Ahle, 1892 - 1967.
Dalgårdsgade
Fiskbæk
efter Vognmand Niels Peder Dalgård, 1901 - 1970. Fiskbæk Autotransport, fra 1940.