Udflugt til Søby brunkulslejre

Søby Brunkulslejer dækker et areal på 1650 hektar, og det anslås, at der er produceret omkring 50 mio. m³ brunkul i perioden fra 1940 – 1970, hvor produktionen blev endeligt indstillet, og brunkulseventyret var slut. I slutningen af 1930'erne, begyndte man at interessere sig for den danske energireserve, der lå 12-15 meter under jordoverfladen. I 1939 begyndte der så småt at komme gang i produktionen, med håndkraft, skovle, spader, trillebør og hestevogn. Kullene kørtes til Kølkær Station.  I 1940 steg produktionen til 226.000 tons og i 1941 til 1.002.000 tons; til sammenligning blev der i 1935 produceret 7.000 tons.