HJEM

Jens Jensen Søndergaard og Else Marie Pedersdatter, fra Lem

 

   Jens Søndergaard 1823-1889, gift med Else Marie, 1828-1919.

Døbt Jens Jensen Søndergaard, men fik Jensen slettet i 1906.

Købte 1. januar 1860, St. Ryesminde nord for Videbæk.

Justitsraad Tang og folketingsmand Jens Clausager, samt den kendte bonde Ole Kirk, stod i spidsen for arbejdet, med at opdyrke et 600 tdr. land stort areal nord for Videbæk, med hede og mose.
I foråret 1845 blev der taget fat på arbejdet, og oprettelsen af Ryesminde var det største opdyrkningsarbejde der var foretaget på Videbæk egnen. Der blev som trækkraft indkøbt 16 trækstude.

I 1840 var ca. 100 tdr. land opdyrket, og der var allerede kommet store værdier ud af gården. Opdyrkningen fortsatte og der blev bygget nyt stuehus, og større staldlænge.

Den 1. maj 1852, flyttede Jens J Søndergaard fra Lem, ind som bestyrer på Olav Ryes Gaard, og med ham kom en dygtig og meget interesseret mand til sognet. Han havde været med i hele 3års krigen, og blev hjemsendt i 1850 som korporal. Han havde været general Ryes oppasser, og været med, den berømte nat mellem 6. og 7. juli 1849, da danskerne under belejring af Fredericia, gjorde et natlig udfald og slog tyskerne.
I det slag faldt general Olav Rye. Jens J Søndergaard har fortalt, at den nat de bar den døde general tilbage til Fredericia, græd alle soldaterne. General Rye var en streng herre og forlangte meget af sine soldater, men altid i første linje og særdeles afholdt af alle.
Man vedtog på generalforsamlingen at kalde gaarden Olav Ryes Gaard efter den kendte general Rye.
Jens J Søndergaard fik senere gaardens navn ændret til St. Ryesminde.
Der er ganske mærkeligt at den unge Jens J Søndergaard kommer til Olav Ryesgaard. Men ikke mærkelig at han får gårdens navn ændret til St.Ryesminde. Og således har dette navn siden peget på et nationalt minde.

Den 28-3 1853 blev Jens J Søndergaard fra Lem, gift med Else Marie Pedersdatter fra Hykkelbjerg i Sdr. Lem. De fik nu hele deres livsvirke i Ryesminde, og de blev grundlæggere af en slægt der siden har boet her.
I 1860 købte han Ryesminde af ejerne. Der var allerede kommet store værdier ud af gården. Opdyrkningen fortsatte og der blev bygget nyt stuehus.
Han fik mange offentlige hverv, som medstifter af sognets sparekasse, sognerådsformand og medlem af amtsrådet. Han blev kaldt den stouteste bonde på Videbækegnen.

1880 overtog sønnen - også Jens Søndergaard (1854-1938), gården St. Ryesminde. 1888 blev han gift med Christen og Maren Brandgaards (Bøvl) datter, - Ane Jensen 1864-1950.

Kilde: Videbæk bogen.


     

 På dette smukt indhegnede minde gravsted på Vorgod kirkegård, ses også Jens Søndergaard og Else Maries gravsten.
Sønnen Jens Søndergaard 1854-1938, blev gift med Christen og Maren Brandgaards (Bøvl) datter, - Ane Jensen 1864-1950