HJEM


Slægtsbog over Maren Brandgaards efterkommere i 2 generationer
se slægtstræ

Generation 1

1. Niels Andersen (Bøvl) * 14 Apr 1812, Bøvl, Sdr.Omme sogn, † 30 Nov 1882, Videbæk, beg Vorgod kirkegaard,  Gaardejer "Brogaard" 1837-1864,  (~ 1837, , Mariane Jakobsdatter * Skærbæk, Nr Vium, † 1837, )  (~ 09 Jun 1838, Vorgod kirke, Ane Johanne Sørensdatter * 18 Sep 1805, "Kongensholm", Hanning, † 01 Jan 1875, Videbæk, beg Vorgod kirkegaard,  Nørager (Hamborg), (Datter af Søren Jacobsen og Maren Poulsdatter ) )

   Niels Andersen, født i Bøvl ved Sdr. Omme, 14. april 1812. Forældrene døde da Niels var ca. 2 Aar gl., og han blev derefter i Fjelstervang opdraget hos en fjærn Slægtning og giftede sig med Enken efter Gaardejer Lars Poulsen i Videbæk - Marianne Jakobsdatter, der havde 6 børn i første Ægteskab men ingen i andet.
Da Marianne døde i 1838, giftede Niels Andersen sig med Pigen, Ane Johanne Sørensdatter, der var født i Kongensholm i Hanning Sogn i 1805, men hvis fader - en Broder til ovennævnte Mariane Jakobsdatter - Søren Jakobsen, var Flyttet til "Nørager" i Barde. Saaledes gaar det til at Slægten, saavel paa Fædrene- som på Mødrenesiden har haft Hjem i "Nørager" eller det nuværende "Hamborg".  Ifølge notat bag på gammel billede af  Niels og Ane Johanne, var de ejer af Brogaard i Videbæk i tiden fra 1837 til 1864. Der står også at Niels er født Bøvl i 1812 og død i Videbæk 30. november 1882. Om Ane Johanne står der at hun er født i Kongensholm, september 1805 og død i Videbæk 1. januar 1874.

                 Børn :

          I      Mariane Nielsdatter † døde som ganske ung,

   2.    II     Maren Brandgaard f. Nielsen * 07 Dec 1842, "Brogaard", Vorgod sogn,

  Generation 2

2. Maren Brandgaard f. Nielsen * 07 Dec 1842, "Brogaard", Vorgod sogn, † 30 Jul 1924, Videbæk, Vorgod sogn, beg Vorgod kirkegaard. Minde gravplads,  (~ 20 Nov 1863, Vorgod kirke, Christen Jensen * 15 Aug 1833, "Haugaard", Barde, † 14 Aug 1894, Videbæk, beg Vorgod kirkegaard. Minde gravplads,  Sognerådsform. / Form. sparekassebest.,  Gaardejer "Brogaard" fra 1865, (Søn af Jens Jensen og Ane Christensdatter ) )

   Maren Brandgaard - som hun for det meste blev kaldt - er født Nielsen. Hun blev også kaldt Maren Bøvl, idet hendes far kom fra "Brandgaard" i Bøvl, Sdr. Omme sogn.  Gården skulle have fået navnet "Brandgaard", da Danmark var i krig med Sverige, og Svenske soldater kom til gården og spurgte om vej. De fik vist vej, - ikke den rigtige, men en vej som førte dem ned i en bundløs mose, i håb om at de ikke så mere til dem. Desværre kom de tilbage for at hævne sig, ved at sætte gården i brand.  Maren var en klog og vindende Personlighed, der kunne passe sit Hjem som faa, opdrage sine mange Børn, saa de fik lært at bestille noget, og gøre deres Arbejde nøjagtigt og godt.  Hun blev gift med Christen Jensen som arvede fødegården "Brogaard" i Videbæk.  Hun overlevede sin mand i 30 år, og stod selv for "Brogaards" drift, fra hans død i 1894, indtil hun i 1901 overdrog den til sønnen Jens.  To af sønnerne har en mindesten i Kongenshus Mindepark. 

                 Børn :

          I      Ane Jensen * 05 Sep 1864, "Brogaard", Videbæk, † 09 Jul 1950, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  (~ 06 Nov 1888, Vorgod kirke, Jens Søndergaard (bev) * 22 Aug 1854, St. Ryesminde, Videbæk, † 01 Apr 1938, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  Gaardejer St. Ryesminde, 1890-1935,  aeA A, (Søn af Jens Jensen Søndergaard og Else Marie Pedersdatter ) )

          II     Niels Jensen * 09 Maj 1866, "Brogaard", Videbæk, † omk 1868, faldt i kogende vand,

                 Død i 2 års alderen, da han faldt i en balje kogende vand.

          III     Niels Jensen * 08 maj 1869, "Brogaard", Videbæk, † 04 Apr 1954, Herborg, beg Herborg kirkegaard,  Gårdejer, Herborg / Sognerådsformand,  (~ , Kirsten Pedersen )  (~ , Pouline Eriksen * 12 Jun 1882, Herborg, † 27 Maj 1956, Herborg, beg Herborg kirkegaard, )

          IV    Jens Jensen * 28 Aug 1871, "Brogaard", Videbæk, † 15 Maj 1959, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  Sognerådsform. / Sparekassedir.,  Gaardejer "Brogaard" fra 1-4 1901,  (~ , Elsine Anine Andersen * 15 Maj 1875, Rold, † 01 Jun 1944, Videbæk,  Mejerske på Videbæk mejeri, )

                 Jens Jensen overtog fødegaarden "Brogaard" den 1. april 1901. Den samme slægt har dermed boet på "Brogaard" i over 250 år. Samme dag blev en martrikkel udstykket fra "Brogaard", og gården "Kjærgaard" var en realitet, som Chresten Jensen, Brogaard, blev den første ejer af. Ved siden af landbruget var Jens Jensen tillige sognerådsformand og sparekassedirektør. Han var Rider af Dannebrog.

          V     Johanne Jensen * 29 Jan 1874, "Brogaard", Videbæk,  (~ , Jens Chr. Klausen  Gårdejer Fjelstervang, )

          VI    Chresten Jensen * 05 Maj 1876, "Brogaard", Videbæk, † 17 Jan 1969, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  Gaardejer  "Kjærgaard", 1901-,  (~ 15 Apr 1902, , Maren Dorthea Jensen * 22 Mar 1879, Refstrup, Lem sogn, † 02 Dec 1960, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  Amerika omk. år 1900, (Datter af Morten Jensen og Kirsten Marie Tobiasen ) )

                 Gaarden "Kjærgaard"  blev udstykket fra "Brogaard", den 1. april 1901. Chresten Jensen blev den første ejer af denne gård, en måned før han blev  25 aar. Samme dag overtog Jens Jensen "Brogaard". Sønnen Aksel overtog gaarden i 1986, og hans forældre flyttede i hus på Nørregade 1 i Videbæk.

          VII   Niels Hamborg Jensen * 08 Jun 1878, "Brogaard", Videbæk, † 28 Apr 1967, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  Sognefoged / Bankdirektør,  Gaardejer "Hamborg", Barde,  (~ , Margrethe Dyrvig )

                 Niels Jensen, tvillingbror til Jens Peder Jensen, blev tillige kaldt Hamborg fordi han fik gården "Hamborg". Han var sognefoged og bankdirektør i Videbæk Bank.

          VIII Jens Peder Jensen * 08 Jun 1878, "Brogaard", Videbæk, † 25 Maj 1964, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  Bankdirektør Videbæk Bank,  Gårdejer "Virkelyst",1904-1954,  (~ 1907, , Ane Kirstine Videbæk Pedersen (Datter af Peder Chr. Pedersen og Jensine Nielsen ) )

                 Gaarden "Virkelyst" er udstykket fra "Midtgaard" i 1862.Jens Peder Jensen (Peder Jensen), ejede og drev "Virkelyst" i 50 år, fra 1904 til 1954, hvor Hans Brandgaard Jensen overtog gaarden. Kun en lille del af  jorden var hede, som de selv dyrkede op. De fleste bygninger har han bygget om, og han byggede nyt stuehus i 1922.

          IX    Dorthea Jensen * 05 Mar 1880, "Brogaard", Videbæk, † 17 Jun 1974, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  (~ , Niels Christophersen * 16 Dec 1875, † 30 Jul 1936, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  Mejeribestyrer, Videbæk, )

          X     Mariane Jensen * 17 Jan 1883, "Brogaard", Videbæk, † 27 Nov 1968, beg Videbæk kirkegaard,  (~ , Marius Tranberg * 23 Jun 1883, † 25 Aug 1973, Videbæk, beg Videbæk kirkegaard,  Boghandler,  Videbæk, )