HJEM INFORMATION HISTORIE LANDKORT BILLEDER OPSLAGSTAVLE SLÆGTS HISTORIE KIRKER FOLK OG GÅRDE VIDEBÆK OPSTÅR

H I S T O R I E
 

 Videbækegnens Lokalhistoriske Forening


 
Stiftet den 7. oktober 1982
, på initiativ af Carl Haahr, Jens Fjord og Kjeld Bollerup Jensen.

Carl Haahr, som nu var 76 år, havde fået fotograf Lund’s glasplader, som han var i gang med at identificere, så der var bevaringsværdigt 
materiale at starte med.
 
Ved generalforsamlingen gennemgik dirigent Rudolf Knudsen forslag til love. De blev enstemmigt vedtaget.

Formålsparagraf.
Foreningens formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materialer af enhver art, og gennem oplysningsarbejde og udstilling af materialer, at gøre det tilgængeligt for offentligheden. Endvidere skal foreningen søge at skabe interesse om foreningens virke, og med henblik på gensidig bistand i det lokalhistoriske arbejde, søge at etablere et samarbejde med andre lokalhistoriske foreninger, både i og uden for kommunen.
 Dermed var foreningen en realitet, og der blev denne aften tegnet 23 medlemmer med et kontingent på 100 kr. årlig, som blev sat ned til 25 kr.
og i 2000 sat op til 50 kr. som den er i dag, hvor vi den 1. januar 2010 havde 200 medlemmer.

Den første bestyrelse
  - var Carl Haahr, Jens Fjord og Kjeld Bollerup Jensen, Peder Birkmose Clausen, Eli Jacobsen, Birte Sig Andersen og Hans Brandgaard Jensen, hvis første opgave var at finde et sted at være.

Den 8. oktober 1983
åbnede man i lokaler i kælderen under ”Centerparken”, hvor vi var i 21 år, indtil 15. oktober 2004, da vi måtte ud på grund af ombygning.

Den 12. marts 2005
åbnede vi i den gamle lærerbolig på Bredgade i Videbæk. Det var virkelig en forbedring at blive synliggjort for omverdenen.

I 2009 blev huset restaureret. Ved den lejlighed fik vi skolestuen inddraget, og måtte lukke i 8 måneder.

Den 16. januar 2010
kunne vi indvie de nyrestaurerede flotte lokaler, som nu omfattede hele bygningen.

Foreningens arbejde
  - er i dag den samme som ved starten i 1982, at . . . .

  • Indsamle, registrere og opbevare materialer.
  • Lave udstillinger, hjælpe med billedmateriale og historie i forbindelse med forretnings- og foreningsjubilæer.
  • Være behjælpelige med at finde eventuelle slægtspapirer, og stof til slægtsbøger og sognebøger.
  • Bestyrelsen forsøger at være synlige udadtil, fx ved julemesser og lignende, for dermed at skabe interesse for foreningens arbejde.
  • Vi opfordrer alle til at aflevere gamle papirer og billeder til arkivet i stedet for at smide dem  væk. Giveren kan få det materiale retur som ikke har lokalhistorisk værdi. I modsat fald bliver det destrueret.
  • Vi har et godt samarbejde med Videbæk Egnsmuseum.

Fagre nye verden.
Fra 1. januar 2010 begynder EDB-registrering i SLA’s Arkibas 4.

Fotograf Lund’s glasplader, udlånt til os af boghandler Johannes Lund, der var barnebarn af fotografen.