HJEM INFORMATION HISTORIE LANDKORT BILLEDER OPSLAGSTAVLE SLÆGTS HISTORIE KIRKER FOLK OG GÅRDE VIDEBÆK OPSTÅR
 

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle, andre er nye


Videbæk kirke er bygget i 1914, hvor sognet havde ca. 500 indbyggere.
2010 har Videbæk by ca. 4.000 indbyggere og er dermed blevet 8 gange så stor, så der har mange gange være trangt med plads i kirken.
Fra 1976 til i dag er byen vokset med ca. 1.000 indbyggere.
Videbæk Kirke blev 2011 udvidet med to korsarme og har fået et nyt kor og sakristi. Det betyder, at er nu er plads til 400 kirkegængere, næsten dobbelt så mange som tidligere.

Samtidig er der kommet ny alterudsmykning i kirken, ligesom orglet bliver udvidet med to stemmer og renoveres.

Kirkeudvidelsen i Videbæk løber op i 7,5 millioner kroner.

Se udstilling i anledning af Videbæk kirkes 100 års jubilæum

 

 
Vorgod Kirke, - en gammel middelalderkirke med en usædvanlig  tilblivelseshistorie.
Omkring år 1100 blev der bygget en trækirke - denne befandt sig inden for det der i dag er kor og kirkeskib.
Ca. 1150 er trækirkens kor erstattet af det nuværende stenbyggede kor, hvor både sten og træværk stadig er det originale. Træskibet er senere udskiftet med et stensat skib, der ganske enkelt blev bygget udenom det gamle træskib. Tårn og våbenhus kom til omkring 1450, hvor også kirkens gamle klokke stammer fra. Siden er der kun sket få ændringer. Indvendig findes stadig det originale stenalter (bag det nuværende træalter) og granitdøbefonten fra den første trækirkes tid. Altertavle og prædikestol er fra 1600-årene.
Indtil 1899 omfattede Vorgod sogn også Fjelstervang, Herborg og Videbæk. Det gamle Vorgod sogn blev tredelt med en udskillelse af Herborg og Fjelstervang.

 

 
Herborg kirke, Herborg Sogn, udskilt fra Vorgod Sogn i 1899.
Kirken er bygget i 1898 - og er Vejkirke i 2012.
En nyordning af kirkeforholdene blev godkendt ved resolution af 12.12.1898, således at det gamle Vorgod sogn blev tredelt med en udskillelse af Herborg og Fjelstervang.
Fjelstervang blev et kirkedistrikt i forbindelse med Vorgod som ét sogn. Herborg blev til et nyt sogn i pastorat med Nr. Vium sogn.
Indtil 1899 omfattede Vorgod sogn også Fjelstervang, Herborg og Videbæk, men allerede i 1879 sendte 56 beboere i Fjelstervang og 75 i Herborg et andragende til de kirkelige myndigheder om at få en kirke hvert sted, og det blev endelig langt om længe bevilget. Herborg havde også haft en gammel kirke, der var sunket i grus på grund af pest i befolkningen.

 

 
Fjelstervang kirke er bygget i 1898. I gamle dage har der ligget en kirke i Lille Fjelstervang, som faldt sammen, fordi befolkningen uddøde på grund af pest. Sognepræsten i Vorgod skrev i 1638, at på det tidspunkt kunne man se kirkens ruiner samt nogle grave på kirkegården.
Indtil 1899 omfattede Vorgod sogn også Fjelstervang, Herborg og Videbæk. Herborg havde også haft en gammel kirke, der var sunket i grus på grund af pest, og i 1879 blev det endelig langt om længe bevilget, en ny kirke i Fjelstervang og Herborg. Det gamle Vorgod sogn blev tredelt med en udskillelse af Herborg og Fjelstervang.
Grundstenen blev lagt den 3. maj 1898, og den 17. november samme år blev der holdt afleveringssyn over kirken. Det kostede 18.500 kr. at opføre kirken, hvilken sum staten stillede til rådighed.

 


Nørre Vium Kirke - er en lille kullet kirke fra 1000-tallet...
Til kirken er senere bygget et våbenhus. Stilen er romansk. Syd døren er tilmuret. Klokken, som er én af landets ældste, er ophængt i en klokkestabel og bærer indskriften: "I det Herrens år 1329 lavede Poul mig". Inde i kirken står granitdøbefonten, der sandsynligvis er lige så gammel som kirken.
Nuværende dåbsfad er skænket i 1955, af daværende Kirkeminister Jens Sønderup og hustru. Altertavlen er dateret 1697, med hovedmotiv af Nadverens indstiftelse. I koret er degnestolen fra 1585. Prædikestol i barokstil fra 1700tallet. Lydhimmel er kopi af tidligere. Kirken er istandsat 1986-87.