HJEM INFORMATION HISTORIE LANDKORT BILLEDER OPSLAGSTAVLE SLÆGTS HISTORIE KIRKER FOLK OG GÅRDE VIDEBÆK OPSTÅR


Jens Jensen 1811-1895, og 2. hustru Dorthea Jensen, f. Pedersen


Medens Jens Jensens mor (Christiane Hansdatter) endnu ejede Nørager, fødte hun hendes mands (Jens Lauridsens) søn, den 1. februar 1811, altsaa efter Faderens Død.
Denne søn fik navnet Jens Jensen og blev opdraget i Søndergaard i Vorgod, sammen med sine Halvbrødre Christen, Hans Peder og Morten, der var Sønner af Jens Mortensen og Christiane Hansdatter.

Jens Jensen var Gift to Gange. I hans Ægteskab med Ane Christensdatter var der fem Børn, nemlig Christen, Mariane og Jens, samt Tvillinger, hvoraf kun Anton levede, men denne fødsel kostede Ane Livet.
Derefter giftede han sig med pigen Dorthea Jensen fra Stensig i Sædding (født Pedersen), den 29. Jan. 1830. Død 8. Aug. 1907. Med hende fik han Datteren Christiane.

Jens Jensens ældste Søn Christen, født den 15. August 1839, holdt Bryllup d. 20. november 1863, med Niels Andersens Datter Maren, fra Videbæk, også kaldet Maren Bøvl, da hun er født og opvokset i Bøvl ved Sdr. Omme.

Jens Jensen lærte Snedkerhaandværket og drev dette indtil han i 1838 blev gift med Christen Pedersens Datter, Ane fra Havgaard i Barde, og fik med hende denne Gaard, der tillige var Bedested eller Kro ved Drivvejen Holstebro-Agerfeldt-Barde-Fruersgaard-Sdr.Omme o.s.v.

Han var en meget dygtig og driftig Mand, hvis Evner i rigt Maal blev taget i brug i det offentliges Tjeneste. Han var saaledes Sognefoged, Medlem af Sogneforstanderskabet - Formand i Krigsaaret 1864 og Klitfoged, - dette hverv hidrørte fra Sandflugten i Barde Sande. Medlem af Bestyrelsen for Videbæk Sparekasse, hvor han var særlig virksom for Genrejsningen under en kritisk periode.

Han var ligeledes Medejer af Vorgod Kirke, og her indhentede Døden ham 11. juni 1895, 84 Aar gammel, idet han under Tilsyn med et reparationsarbejde paa Kirken, fandtes liggende død paa Kirkegulvet en Middagsstund, da Haandværkerne var fraværende, og en Luge i Loftet umiddelbart over Stedet, hvor han laa, stod aaben, eller et Ildebefindende med Besvimelsesanfald havde medført Døden. Legemet viste ingen ydre Skade, uagtet han laa ved siden over en Kalkballie, saa det sandsynligvis er Besvimelse, der har medført Faldet.

Jens Jensen har, ifølge "Vorgod Vesterland" stået for muerarbejdet ved opførelsen af Bardegaard i 1857, da den blev flyttet til Barde ved den nye Ringkjøbing - Aarhus landevej.

Afskrift af notat udfærdiget af Niels Christophersen, Videbæk. 1933.